ŠTANDARDNÝ  SPOSOB  ZHOTOVOVANIA  INŽINIERSKYCH SIETÍ

 

 

 

 

BEZPEČNÉ ODSTUPY JEDNOTLIVÝCH  INŽINIERSKYCH SIETÍ podľa STN 73 60 05

 

Silový kábel 1kV - Silový kábel 1kV...........zvislo 05cm - vodorovne 05cm

Silový kábel 1kV - Silový kábel 35kV.........zvislo 20cm - vodorovne 20cm

Silový kábel 1kV - Plynovod.......................zvislo 20cm - vodorovne 40cm

Silový kábel 1kV - Vodovodné potrubie......zvislo 40cm - vodorovne 40cm

Silový kábel 1kV - Kanalizácia....................zvislo 30cm - vodorovne 50cm

Silový kábel 1kV - Telefónny kábel.............zvislo 30cm - vodorovne 30cm

 

vodorovne - súbeh vedení

zvislo - križovanie vedení

 

V prípade potreby je možné ukladanie sietí aj vo vzájomnej tesnej blízkosti

(t.j. menej ako bezpečný odstup) S  ULOŽENÍM  DO  CHRÁNIČIEK ! (viď prísl STN)

 

 

 

ULOŽENIE  A  VRSTVENIE  ZÁSYPOV  PRE  RÚROVÉ  VEDENIE

kontaktujte nás: tel 0918 148007 , 0918 818159 , e-mail: monet@monetcolor.sk

ul. Stavbárov č.21, 971 01 Prievidza