ROVINNOSŤ OMIETOK - EN 13914-2 .............

V stavebnej praxi sa mnohokrát stretneme s rôznymi názormi realizátorov a investorov o konečnej rovnosti omietok. Existuje však norma EN13914-2:

 

Samotná rovnosť omietkových povrchov závisí od presnosti s akou bol podklad vytvorený a na hrúbke danej omietky. Tenšie nánosy omietky obvykle iba preklenú menšie nerovnosti alebo malé odchýlky od podkladovej línie. Vo všeobecnosti sa na veľmi tenké omietky (stierky) nesmie vzťahovať žiadna odchýlka, keďže tesne sleduje kontúry podkladu.

Aby sme dosiahli takýto štandard povrchovej úpravy tam, kde je nerovný podklad, je potrebná:

Väčšia hrúbka omietky alebo prídavná nivelačná vrstva alebo vrstvy

Uvedená tabuľka udáva požadovanú rovinnosť povrchu omietky v závislosti od hrúbky omietkového systému a rovnosti podkladu. Ak je však presne určená hrúbka omietky, potom sa na odchýlky podkladu bude vzťahovať iba určitá trieda rovinnosti z nasledujúcej tabuľky.

 

 

TRIEDA rovinnosti

Požadovaná rovinnosť povrchu

Minimálne požiadavky na rovinnosť podkladu

0

Bez požiadavky

Bez požiadavky

1

10mm/2m

15mm/2m

2

7mm/2m

12mm/2m

3

5mm/2m

10mm/2m

4a

3mm/2m

5mm/2m

5a

2mm/2m

2mm/2m

.a. – Toto sa vzťahuje iba na omietkové systémy s hrúbkou menej ako 6mm

  

 

Keďže bežná úroveň osvetlenia môže mať rozhodujúci vplyv na vzhľad hotového povrchu omietky, pri práci je často potrebná vyššia úroveň osvetlenia. Dočasné svetelné podmienky na stavebnej ploche pre omietkara musia simulovať rovnaké alebo lepšie osvetľovacie podmienky, ktoré budú zabezpečené po konečnej stálej inštalácii. Toto môžeme dosiahnuť z miestnych zdrojov svetla spolu s tými, ktoré poskytujú bežné pracovné svetlo. Následné osvetľovanie po realizácii omietok nie je prípustné. Treba si uvedomiť fakt, že norma dáva odporúčania, ale realita sa môže odlišovať v mnohých prípadoch. Je teda na realizátorovi a investorovi, aby si výslednú kvalitu práce odkonzultovali PRED začatím samotných úprav.

 

Zdroj: pekné steny, Rigips – technická akadémia, MONET Prievidza - interiéry & fasádywww.MONETcolor.sk Tel: 0918 818159

Ceny jednotlivých úkonov montáže v suchej výstavbe nájdete aj na našich stránkach, prípadne nás kontaktujte....