HYDROXID VÁPENATÝ (Ca(OH)2)
 

Výroba –

Vzniká reakciou oxidu vápenatého s vodou: CaO + H2O = Ca(OH)2 – čo je silne exotermická reakcia. Silný hydroxid sa nazýva tiež „hasené vápno

 

Použitie -

Ako vodný roztok – teda vápenná voda, sa používa k dôkazu uhlíku v organickej chémii
suspenzia hydroxidu vápenatého vo vode sa nazýva vápenné mlieko, ktoré sa v mliekarenstve pridáva do smotany, aby sa znížila jej kyslosť  tesne pred následnou pasterizáciou a výrobou masla. Fermentáciou syrovátky a pridaním vápenného mlieka vzniká mliečnan vápenatý ktorý sa využíva hlavne vo farmácii, prípadne sa z nej okyslením získa kyselina mliečna. V cukrovarníctve sa používa k čereniu repnej šťavy pri odstraňovaní necukrových zložiek. Ďalej sa využíva pri úprave pitnej a priemyslovej vody (s kamencom a soľami železa sa používa na kolaguáciu rozptýlených látok a k odstráneniu zákalov) , na zmäkčovanie vody (odstránenie prechodnej tvrdosti):
Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 = 2CaCO3 + 2H2O
Mg(HCO3)2 + Ca(OH)2 = MgCO3 + CaCO3 + 2H2O
Použitie tiež na fungicídne postreky vegetácie (CuSO4 + Ca(OH)2 - Bordeauxská zmes)

 

Ako súčasť malty – čo je kašovitá zmes piesku s haseným vápnom a vodou, ktorá na vzduchu postupne tuhne, pretože odparovaním stráca vodu a hydroxid vápenatý reaguje so vzdušným CO2 , čím sa tvorí nerozpustný CaCO3:
Ca(OH)2 + CO2 ? CaCO3 + H2O


Ako súčasť cementu - vzniká pálením hlinitých vápencov alebo zmesí vápenca a hlín (kremičitan hlinitý), po rozmiešaní s vodou tuhne aj bez prístupu vzduchu, a to aj pod vodou. Z tohto pohľadu je významným prvkom v stavebníctve – napríklad pri príprave betónov (zmes cementu, piesku a drobného štrku)

 

Ako nátrónové vápno – zmes Ca(OH)2 a NaOH, sa využíva na absorbciu oxidu uhličitého, prípadne pri organickej anylýze ako dôkaz dusíku http://chemie.gfxs.cz/index.php?pg=prvek&prvek_id=20

 

www.MONETcolor.sk - stavebná a obchodná spoločnosť

predaj stavebných materiálov, farieb, prenájom stavebných strojov

Tel: 0918 148007

Tel: 0918 818159

e-mail: monet@MONETcolor.sk