MONET Prievidza - prenájom stavebných strojov, lešenia, zemné práce

Názov položky

m.j.

50 m2

200 m2

330 m2

400 m2

Popis položky

Trubka 6m

ks

16

64

105

128

Trubka 1 1/2" x 3,25 mm - 6 m

Trubka 4m

ks

20

80

130

160

Trubka 1 1/2" x 3,25 mm - 4 m

Trubka 2m

ks

26

104

175

208

Trubka 1 1/2" x 3,25 mm - 2 m

Trubka 0,5m

ks

2

6

6

8

Trubka 1 1/2" x 3,25 mm - 0,5 m

Upínacia spojka

ks

100

400

650

800

Spojka upínacia

Nastavovacia spojka

ks

25

100

160

200

Spojka nastavovacia

Nánožka

ks

6

20

30

40

Nánožka

Hmotnost sady bez podlážok

kg

920

3.680

6.030

7.350

 

                www.monetcolor.sk      požičovňa, montáž a demontáž lešenia

 MONET Prievidza  - stavebná a obchodná spoločnosť  Tel: 0918148007 / Fax: 046 5406100