Zdieľať

 

 

 

 

 

VYHOTOVENIA  BETÓNOV  A  MÁLT (všeobecné informácie)

 

BETÓN A BETÓNOVANIE  NA  DROBNÝCH  STAVBÁCH (praktické rady)

 

OŠETROVANIE  BETÓNU (aby plnil projektovanú funkciu)

 

PREPOČET STAVEBNÝCH  BETONÁRSKYCH VÝSTUŽÍ

 

 

 

HYDROXID VÁPENATÝ - HASENÉ VÁPNO

 

ZÁKLADNÉ  ROZDELENIE OMIETOK

 

OMIETKY A STIERKY  V  INETRIÉROCH  A  NA  FASÁDACH

 

POVRCHOVÉ ÚPRAVY - MALTY VÁPENNÉ A VÁPENNO-CEMENTOVÉ

 

POVRCHOVÉ ÚPRAVY - OMIETKY SADROVÉ A VÁPENNO-SADROVÉ

 

RIGIPS  OMIETKY,  STIERKY  A  ICH  APLIKÁCIA

 

ROVINNOSŤ OMIETKOVÝCH  POVRCHOV

 

NAJČASTEJŠIE PORUCHY  FASÁDNYCH  OMIETOK A NÁTEROV

 

SPEVŇOVANIE A OPRAVA STARÝCH OMIETOK NA HISTORICKÝCH BUDOVÁCH

 

MECHANICKÉ  A TEPELNOIZOLAČNÉ POŽIADAVKY NA OMIETKY HISTORICKÝCH BUDOV

 

 

AKO SI VYBRAŤ SPRÁVNU FASÁDU (základné rady)

 

ZATEPĽOVANIE BUDOV KONTAKTNÝMI  ZATEPĽOVACÍMI  SYSTÉMAMI

 

ZLEPŠOVANIE  TEPELNO-TECHNICKÝCH  VLASTNOSTÍ  HISTORICKÝCH  BUDOV

 

ENERGETICKÝ  CERTIFIKÁT  BUDOVY (smernica 2002/91/ES)

 

PORUCHY KONTAKTNÝCH  ZATEPĽOVACÍCH  SYSTÉMOV

 

PODUŠKOVÝ EFEKT ZATEPĽOVACÍCH SYSTÉMOV A SANÁCIA BUDOV

 

 

ZÁKLADNÉ ROZDELENIE FASÁDNYCH NÁTEROV

 

TERMOIZOLAČNÉ  NÁTERY  INTERIÉROV  A  FASÁD v rozpracovaní

 

MAĽBY,  NÁTERY  A  ICH  APLIKÁCIA

 

MALIARSKE NÁRADIE - VALCE

 

 

GEOLO-TECHNICKÉ  ZATRIEDENIE  HORNÍN  PODĽA  STN  A  VPLYVY  NA  ZAKLADANIE  STAVIEB

 

ZATRIEDENIE  ŠTRKOV  A  KAMENIVA  PODĽA  EN

 

VÝPOČET  ZEMNÝCH  PRÁC

 

STROJNÉ ZEMNÉ PRÁCE A STROJNÉ MANIPULÁCIE - zorientovať sa v cenách

 

VYHOTOVENIA  SPEVNENÝCH  PLOCH  A  KOMUNIKÁCIÍ

 

ZÁKLADNÉ RADY A POSTUPY PRI ZAKLADANÍ STAVBY

 

BEZPEČNÉ ODSTUPY INŽINIERSKYCH SIETÍ  PODĽA STN 73 60 05

 

 

BEZPEČNOSTNÉ  KÓDY  STAVEBNÝCH  KONŠTRUKCIÍ

 

PRÍČINY  KORÓZIE  KOVOVÝCH  STAVEBNÝCH MATERIÁLOV

 

KLIMAINFO - KLIMATIZÁCIA TEPELNÉ ČERPADLÁ

 

 

SÁDROKARTÓNOVÉ  KONŠTRUKCIE niektoré detaily a konštrukčné postupy

 

 

TRUBKOVÉ LEŠENIE súpisky a miery

 

RÁMOVÉ LEŠENIE návod na montáž (komiks)

 

 

CENOVÁ KALKULÁCIA STAVEBNÝCH PRÁC (registrovaný cenár ASC) - ako sa vyznať v kalkulácii, dajte si urobiť rozpočet

 

AKO VYPISOVAŤ STAVEBNÝ DENNÍK v zmysle zák.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

 

STAVEBNÝ §-INDEX

 

VZOR  ZMLUVY O DIELO

 

 

NÁKLADNÁ DOPRAVA A STAVEBNÉ STROJE NA VAŠEJ STAVBE

 

ďalšie užitočné informácie získate na našej web stránke, alebo sa prihlásením medzi fanúšikov na facebook-u, čím nepremeškáte žiadnu novú užitočnú radu o ktorú sa s Vami podelíme...

www.MONETcolor.sk ...sme na Vašej strane

aktuálne info aj na facebook-u : MONET Prievidza - stavebná a obchodná spoločnosť