bager jcb, nákladná doprava PrievidzaNákladné sklápacie auto, tatra, pre stavebnú prepravu, piesok v Prievidzi   NÁKLADNÁ DOPRAVA , BAGER  NA  PRENÁJOM

DOVOZ  ŠTRKOV,  PIESOK,  KAMENIVO ,  ZEMNÉ  A  TERÉNNE PRÁCE STROJOM 

Zemné strojné práce rypadlo nakladačom, stavebná doprava sklápacími vozidlami

TEL+FAX: 0465406100 , TEL: 0918148 007 E-MAIL: info@monet-autodoprava.sk , Stavbárov 21, Prievidza

MONET Prievidza ... Váš spoľahlivý partner

Dovoz štrkov pieskov kameniva v Prievidzi, v Partizánskom a Bánovciach nad BebravouMONET Prievidza - stavebná a dopravná spoločnosťposkytujeme nákladnú stavebnú prepravu sypkých materiálov, odvoz sute, prenájom bagrov a strojov, strojové demolácie, dopravu vozidlami Liaz, Tatra, Iveco ako aj manipulácie a zdvíhanie bremien žeriavom, žeriavnicke práce, zemné práce, výkopy s bagrom JCB, Tatra-UDS a zhotovenie prípojky stavby, základové konštrukcie, spevnené plochy a komunikácie ... pozrite viac www.DROZD.sk, alebo stavebná doprava www.MONET-autodoprava.sk

Využitie našich nákladných vozidiel je široké a  univerzálne, od dopravy valníkom, či sklápacími vozidlami na prepravu sypkých  štrkov a pieskov, alebo aj paletovaných stavebných materiálov až po zakryté vozidlá pre univerzálne  prepravy tovaru. Naša spoločnosť vykonáva najmä prepravy regionálneho charakteru z Prievidze, Dolné Vestenice, Nitrianske Rudno a Handlová a do tuzemska, ale na požiadavku aj dopravy do zahraničia v rámci krajín EU. Máte malý či veľký náklad? Potrebujete s ním pomôcť?  Kontaktujte nás.... KONTAKTNÝ FORMULÁR

LOM  REMATA I. frakcia 0-4 tona € 8,50

STN EN 12620, 13242, 13139

046-5470 235 frakcia 4-8 tona € 7,50  
dolomit biely frakcia 8-16 tona € 7,50  
Holcim Slovensko, a.s. frakcia 16-32(45) tona € 6,80  
dovoz: 0918148007 frakcia 0-32 tona € 7,30  
nákladná doprava, zemné práce        
prenájom bagrov a strojov        
         
LOM REMATA II. frakcia 0-4 tona € 5,80

EN 12620, 13242, 13139, 13043

046-5494 500 frakcia 0-8 tona € 5,10 EN 12620, 13242, 13139, 13043
dolomit prírodný frakcia 4-8 tona € 4,90 EN 12620, 13242, 13139
TowerBC a.s. frakcia 8-16 tona € 5,70 EN 12620, 13242, 13139
dovoz: 0918148007 frakcia 8-22 tona € 5,70 EN 13242, 13043
bager JCB na prenájom , frakcia 0-32(63,125) tona € 4,90 EN 13242
nákladná autodoprava frakcia 16-32 tona € 4,90 EN 13242
         
         
LOM  DOLINA frakcia 0-4 tona € 7,30

EN 13242:2002, EN 13043, EN 12620

046-5497113 frakcia 4-8 tona € 6,50  
dolomit frakcia 0-8 tona € 6,50  
Vestkam, s.r.o. frakcia 8-16 tona 4,60  
dovoz: 0918148007 frakcia 16-32 tona € 0,00

momentálne sa nedodáva

nákladná doprava, prenájom strojov frakcia 32-63 tona € 5,10  
zemné práce, výkopy a búranie        
         
LOM  VTÁČNIK frakcia 0-8 (B) tona € 5,70 (4,20)  
0902-920076 frakcia 0-2 tona € 6,81  
andezit frakcia 0-4 tona € 8,92  
KSR-kameňolomy SR, s.r.o. frakcia 4-8 tona € 6,95  
www.kamenolomysr.sk frakcia 8-16 tona € 10,96  
dovoz: 0918148007 frakcia 0-22 Zahl tona € 2,95  
nákladná doprava frakcia 0-63 (Zahl) tona € 7,10 (2,95)  
zemné práce, výkopy a búranie frakcia 8-22 tona € 9,40  
prenájom bagrov frakcia 11-22, 16-22, 16-32 tona € 9,10  
  frakcia 0-32 ,  63-125 tona € 7,70  
  frakcia 0-6 Zahl tona € 2,95  
  frakcia 32-63 tona € 8,25  
  frakcia 0-125 tona € 5,55  
         
         
NITRIANSKE RUDNO frakcia 0-8 tona € 5,70  
0907724978 frakcia 8-32 tona € 4,60  
dolomit        
dovoz: 0918148007        
nákladná doprava, zemné práce        
         
         
KAMENEC p./VTÁČNIKOM frakcia 0-2, 0-4 tona € 5,00  
046-5465221 frakcia 0-32, 0-63 tona € 4,50  
andezit červenohnedý frakcia 2-4, 4-8 tona € 13,50  
dovoz: 0918148007 frakcia 8-11, 8-16, 11-16 tona € 14,60  
nákladná stavebná doprava frakcia 11-22, 22-32 tona € 10,00  
zemné a výkopové práce strojom frakcia 16-22 tona € 12,00  
  frakcia 16-32 tona € 11,00  
  frakcia 32-63 tona € 9,50  
  neupravená surovina frakcie 0-32, 0-63 tona € 2,95  
         
         
LOM MALÉ  KRŠTEŇANY frakcia 0-3 tona € 5,15  
038-7485217, 7485192        
dolomit, vápenec        
www.kas.sk        
nákladná doprava: 0918148007        
zemné a výkopové práce, búranie        
         
         
KRNČA        
038-        
andezit        
         
         
LOM  HORNÁ ŠTUBŇA frakcia 0-4 tona € 7,70 EN 13242+A1, EN13450
0911-344038 frakcia 4-8, 8-16 tona € 8,30  
andezit frakcia 16-32, 63-125 tona € 7,70  
http://www.vskmineral.sk/lomy/horna-stubna/ frakcia 32-63 tona € 8,20  
  frakcia 0-8 tona € 7,00  
  frakcia 0-32, 0-63 tona € 6,70  
  frakcia 0-90, 0-125 tona € 5,70  
  frakcia 0-200 tona € 3,00  
  lomový kameň netriedený tona € 6,10  
  lomový kameň triedený tona € 8,00  
         
         
SOKOLEC frakcia 0-4 tona € 9,99  
045-6812 454 frakcia 4-8 tona € 10,20  
andezit sivý frakcia 8-16 tona € 9,99  
  frakcia 16-22 tona € 8,98  
  frakcia 32-63 tona € 8,80  
  frakcia 63-125 tona € 7,80  
  lomový kameň tona € 6,75  
         
         
LOM HANIŠBERG        
045-5511 404        
         
         
ZHLOBIŇA frakcia 0-8 tona € 6,60  
038-7682 186        
dolomit        
         
SEKIER frakcia 0-93 tona € 5,61  
045-5364396 lomový kameň      
         
VÍGĽAŠ        
045-5380 219        
         
BADÍN frakcia 0-2 tona € 5,31  
0910 269 848 frakcia 0-4 tona € 5,00  
dekoratívny kameň výberový frakcia 4-8 tona € 10,70  
  frakcia 8-16 , 8-22 tona € 9,70  
  frakcia 16-32 , 32-63 tona € 8,00  
  štrkodrva 0-63 tona € 6,80  
  štrkodrva 0-250 tona € 7,50  
         
RAJEC-ŠUJA frakcia tona    
041-        
dolomit        
         
         
LIPTOVSKÁ MARA frakcia 22-63 tona € 28,00  
044-5541 124 frakcia 16-32 tona € 28,00  
diorit, okruhliaky riečne frakcia 63-350 tona € 28,00  
         
         

ZATRIEDENIE  ŠTRKOV  A  KAMENIVA  PODĽA  EN

Stavebná a dopravná spoločnosť -  MONET Prievidza, poskytuje prenájom stavebných strojov, žeriavov a bagrov strojné a dopravné mechanizované služby aj v oblastiach okresov Partizánske a Bánovce nad Bebravou. Pre konkrétnu ponuku zemných prác, dopravných služieb nás neváhajte kontaktovať.

MONET autodoprava