RÁMOVÉ  LEŠNIE  LAYHER  BLITZ   -  NÁVOD NA MONTÁŽ

prenájom betonárskych podpier, debnení , lešenia, stavebných zemných strojov a nákladných automobilov

Bezpečnosť 
Pri stavbe lešenia musíme dodržať predpisy, ktoré slúžia pre našu vlastnú bezpečnosť. Keďže so stavbou lešenia sa spája mnoho technických noriem, uvádzame len niektoré zásady. Šírka podlahy jednoduchých lešení je spravidla 0,80 m, pri ľahkých lešeniach na drobné práce pri údržbe výnimočne 0,60 m. Medzery medzi podlahovými doskami alebo dielcami môžu byť pri doprave fúrikmi len 10 mm. Medzera medzi vnútorným okrajom podlahy a stenou nesmie byť väčšia ako 0,25 m. Ak robíme podlahy z dosák, ich hrúbka je najmenej 24 mm a šírka sa pohybuje od 100 do 150 mm. Ak používame rebrík na výstup na lešenie, musí presahovať cez pracovnú podlahu najmenej o 1,1 m. Sklon rebríka sa odporúča 3 : 1. Pri lešení s výškou pracovnej podlahy od 1,5 do 2,0 m treba použiť jednotyčové zábradlie, pri vyšších dvojtyčové zábradlie. Držadlo zábradlia umiestnime aspoň 1 100 mm nad podlahou. Voľný okraj pracovnej podlahy pri lešení vyššom ako 1,5 m musí byť zabezpečený zarážkou. Lešenie treba kotviť do stabilnej stavebnej konštrukcie každé 4 m výšky, prípadne ho treba vzoprieť proti prevráteniu.

MONET - Prievidza, ul. Stavbárov č.21, 971 01 Prievidza - www.monetcolor.sk