ZEMNÉ PRÁCE  - BÚRANIE  A  SEKANIE  PODKLADOV

         
         
         

ZEMNÉ PRÁCE  - ODKOPY  PLOCHY  A  VÝKOPY

         
         
         
         
         

ZEMNÉ PRÁCE  -  HYDRAULICKÉ  PRETLÁČANIE

  otvor 86mm za 1 m € 30,00  
  otvor 130mm za 1 m € 40,00  
  manipulácie äjednorázovo pri výkone) kpl € 10,00  
  zaťahovanie chráničky do otvoru za 1 m € 3,50  
         
  iné poplatky:      
  manipulačné pri nevydarenom pokuse kpl € 50,00  
  dopravné náklady na/zo staveniska za 1 km € 0,33  
         

ZEMNÉ PRÁCE  - POVRCHOVÉ TERÉNNE ÚPRAVY

         
         
         
         
         

POZRI   TIEŽ  CENNÍK  STAVEBNEJ  DOPRAVY,  MANIPULÁCIÍ  A  PRENÁJOM  STROJOV

www.drozd.sk

všetky ceny sú uvádzané bez DPH 19%