ZEMNÉ PRÁCE


NÁKLADNÁ DOPRAVA

Spoločnosť MONET Prievidza prevádzkuje služby stavebnej autodopravy v Trenčianskom kraji. Poskytovanie dopravných a strojných - mechanizovaných služieb vychádza zo stavebných činností, a preto Vám vieme ponúknuť z toho vyplývajúce skúsenosti a prax. Hlavnou ponukou sú manipulácie autožeriavom, dopravé služby dovozu pieskov s rozšírením aj o odvoz sute a odpadu sklápacími autami, vykonávanie zemných výkopových prác traktor bagrom, zhotovenia kanalizácií, vodovodných prípojok a prenájom ostatných stavebných strojov. Na stavebnom trhu pôsobíme už od r.2006 s postupne rozširujúcim sa technickým zázemím v tomto regióne. Jednotlivé ceny výkonov sú kalkulované dohodou vždy podľa náročnosti a rozsahu, kvalita práce a dodržanie termínov sú pre nás zaväzujúce.


Ponúkame: prenájom lešenia, prenájom debniacich stojok, strojov a zemné práce rypadlo-nakladačom, manipulačné práce mechanizmami a autožeriavmi, poskytujeme služby v nákladnej autodoprave a preprave strojov podvalníkom do hmotnosti 22t


MONET Prievidza
bager - nakladač JCB
3CX | 8,5ton

všetky univerzálne zemné práce, výkopy zhotovenia kanalizácie a prípojky, prepäťových zemnení, vodovodov, drobné manipulácie a demolácie budov alebo betónových podkladov. Traktor bager s vybavením a hydraulické búracie IPH kladivo na rozbíjanie podkladov, betónových základov v okrese Prievidza

dodatočné vybavenie traktor bagra podľa požiadaviek, teleskopické rýpadlo hlbka 5m, lopaty 30-40-50-60-80, široká svahovacia lopata 150 pre konečné úpravy terénov, svahovanie a planírovanie, vyklápací zhrňovací výložník, posuvný podkop, paletovacie zariadenie pre vykladanie paliet a materiálov priamo na stavbe, búracie IPH kladivo, čelná hydraulická radlica pre nakladanie piesku, štrkov, sute


prenájom a použitie stroja - € 9,75 /15min

presuny stroja - € 9,75 /15min

ceny bez DPH


traktor - bager KOMATSU
WB93R | 8ton

zemný stroj pre vykonávanie výkopových a stavebných prác, terénnych úprav svahovaním, jednoduché zdvíhanie bremien, manipulácie a búracie práce. Kolesový UNC nakladač aj s doplnkovým vybavením poskytujeme z Novák v celom okrese Prievidza.

vybavenie podľa potrieb zákazníka, rýpadlo do hĺbky max 5m, lopaty 30-50-60, vyklápací zhrňovací výložník, posuvný podkop, paletovacie zariadenie, IPH kladivo, čelná výkyvná hydraulická radlica pre zimnú údržbu ciest a odhŕňanie snehu podľa aktuálnych poveternostných podmienok. Súčasťou služieb je aj naloženie a odvoz snehu.


prenájom a použitie stroja - € 9,75 /15min

presuny stroja - € 9,75 /15min

ceny bez DPH


MAN sklápač 3S
19.342 4x4 | 10ton

stavebná nákladná doprava pevných alebo sypkých materiálov, ako je zemina, piesok, štrk či kamenivo z kameňolomov a odvoz stavebnej sute, výkopov, 3-stranný sklápač s nosnosťou až do max. 10t

preprava z lomu KSR - Vtáčnik, Remäta 2, Dolina - Vestkam Horné Vestenice, poskytujeme služby hydraulickým žeriavom tzv. "ruky" na vykladanie materiálu priamo na určené miesto do vzdialenosti 6m (pozri tiež ponuku Mercedes Atego)


prenájom a použitie stroja - € 7,65 /15min

presuny stroja - € 1,35 /1km

ceny bez DPH


MERCEDES Atego sklápač
A.1827s HR | 9ton

nákladná autodoprava pevného paletovaného stavebného materiálu ako sú tehly, stavebné debniace dielce, armatúry s použitím hydraulickej ruky pre jednoduchú manipuláciu, 3 stranný sklápač s nosnosťou až do max. 9t na odvoz výkopov zeminy, štrku a sutiny na zmluvné riadené skládky, alebo podľa určenia

poskytujeme služby s hydraulickým žeriavom "ruka" na vykladanie paletovaného alebo aj voľne loženého materiálu ako je drevo, kanalizačné rúry, šachty, betonárska oceľ a pod., na presne určené miesto až do vzdialenosti 6m, rozmer ložnej plochy 2,2m x 5m,


prenájom a použitie stroja - € 7,65 /15min

presuny stroja - € 1,35 /1km

ceny bez DPH


AUTOŽERIAV Tatra 148
AD-160 | 16ton

mobilný žeriav T-148 pre zdvíhanie materiálov záťaže o maximálnej hmotnosti do 16ton pri krátkej výložnej vzdialenosti a manipulácie do maximálnej výšky až do 15m, použitie pri betonárskych prácach, montáži a demontáži debnení a pomocných podpier

dodatočné vybavenie pre manipulácie a práce: závesná montážna lávka LK3 dĺžka 3m, závesný betónovací kôš 350lit


prenájom a použitie stroja 16t - € 11,95 /15min

presuny stroja 16t - € 1,63 /1km

ceny bez DPH


AUTOŽERIAV Liebherr
LTM1030 | 35ton

je žeriav pre zdvíhanie a manipuláciu materiálov záťaže o maximálnej hmotnosti do 35ton na krátku vzdialenosť alebo výložník s maximálnou výškou až do 40m

dodatočné vybavenie ktoré je k dispozícii: závesná lávka LK3 dĺžka 3m, závesný betónovací kôš objem 350lit


prenájom a použitie stroja 35t - € 20,83 /15min

presuny stroja 35t - € 2,95 /1km

ceny bez DPH


AUTOŽERIAV Liebherr
LTM1050 | 50ton

ťažký mobilný žeriav pre zdvíhanie materiálov záťaže s hmotnosťou do 50ton, maximálny výsuv manipulačného ramena do výšky až 50m

dodatočné vybavenie pre manipulácie a práce: závesný betónovací kôš s objemom 350lit


prenájom a použitie stroja 50t - € 33,00 /15min

presuny stroja 50t - € 3,95 /1km

ceny bez DPH


vysokozdvižná PLOŠINA
IP-13 | 13mtr

mobilná vysokozdvižná montážna plošina pre ľahké a stredne ťažké (povolená záťaž koša do 200kg) klampiarske, murárske, montážne alebo maliarske dokončovacie práce vo výške od 2,0 do 13,0mt. Pracovná výška stroja závisí od jeho prístupu a rozloženia. Bočný dosah je max. 5mt. V mnohých prípadoch rýchlo nahradí montáže a prenájom lešenia.

dodatkové vybavenie podľa požiadaviek objednávateľa - nie je možné


prenájom a použitie stroja - € 9,65 /15min

presuny stroja - € 1,63 /1km

ceny bez DPH

MONET Prievidza, s.r.o.

prevádzka: Šimonovská 559/2
Nováky, SK-972 71

IČO: 50100521 / - / DIČ: 2120177477

zemné práce , prenájom stavebných mechanizmov , prenájom rámového lešenia a debniacich stojok DOKA podpier

nákladná doprava , preprava strojov podvalníkom do max. 22t , autožeriavy do 50t

Prievidza - Nováky - Handlová - Vestenice